Mediciner med naturliga rötter

Skiljelinjen mellan naturläkemedel och vanliga läkemedel är inte så skarp som man kan tro. Numera är medicinen som används i sjukvården oftast framställd på syntetisk väg vilket innebär att den har fått en kemiskt koncentrerad form i ett laboratorium. Det är dock inte ovanligt att medicinen som vi använder för att bota en lång rad olika sjukdomar eller för att ge smärtlindring på sjukhus också finns i naturen. I flera fall var det där vi hittade de första exemplen på en framgångsrik kur som sedan har massproducerats i läkande syfte. Det innebär att naturläkemedlet faktiskt hade samma egenskaper som den nu syntetiserade medicinen.

 

Ett av de bästa exemplen på det är morfin. Numera betraktas det som en viktig del av smärtlindring där patienten har oerhörda smärtor. Det kan exempelvis handla om människor som nyligen har råkat ut för en allvarlig bilolycka och brutit många ben i kroppen eller svårt sjuka cancerpatienter som befinner sig i livets slutskede. Eftersom morfin är en tung drog är den olaglig att inneha såvida du inte är läkare. Faktum är dock att den ursprungligen kommer från vallmoblomman. Det är opiumvallmo som producerar ämnet som – när det isoleras – kan verka som smärtlindring inom sjukvården.

Red poppy flower

 

Det är inte bara morfin och andra smärtlindrande medel som går att hitta i naturen. Det handlar också om mediciner som kan hjälpa till mot allvarliga sjukdomar. Ett tydligt exempel på det är Taxol. Det är ett varumärkesskyddat namn för ämnet Paklitaxel och det hittades i barken hos idegranen. Snart hittade vi dess positiva effekter på människokroppen som bland annat fungerade som behandling av vissa typer av cancer. Eftersom Taxol och andra läkemedel med ursprung i naturen har godkänts av Läkemedelsverket är det ett bevis på att de fungerar på ett vetenskapligt belagt sätt.

 

Vissa naturläkemedel kan intas på traditionell väg vilket innebär att du äter dem i samma form som de finns ute i naturen. Andra ämnen har gjorts om till kapslar eller vätska för att de ska vara enklare att få i sig dem. Naturläkemedel går att använda mot många olika sjukdomar. Om du exempelvis känner illamående kan du kolla upp om det finns en naturmedicin mot det.

Leave a Reply